องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก