หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


นายประมวล พึ่งศรีศัย
นายก อบต.บ้านไร่
 


นายประทีป พิมพ์สุข
รองนายก อบต.บ้านไร่


นายวรธน ศรีปาน
รองนายก อบต.บ้านไร่
 


นายโสภณ โตกำแพง
เลขานุการนายก อบต.บ้านไร่