องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไร่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539
 
 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอบางกระทุ่ม เป็นระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 40 กิโลเมตร
 

 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.วังน้ำคู้ และ ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.พิษณุโลก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร  
 
 

 
 
 


 
ลักษณะภูมิประเทศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่เป็นที่ราบลุ่มลาดเอียงจากทิศเหนือ ไปทางทิศใต้
 
 


   

ฤดูฝน จากเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว จากเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนมกราคม

ฤดูร้อน จากเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนเมษายน
 
 


 
การเกษตร
ตำบลบ้านไร่โดยทั่วไปจะเป็นสังคมเกษตร มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่ค่อยมีการแข่งขันทำให้ชาวบ้านตำบลบ้านไร่ มีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ตลอดเวลา สภาพทางการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ทำนาข้าว
ทำไร่ร้อยละ 10 จึงทำให้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบลแห่งนี้
  การประมง
  ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ อาชีพประมง การเลี้ยงปลาในระชังตลอดแม่น้าน่านทั้งสองฝั่งแม่น้ำ และเลี้ยงปลาในบ่อดิน หมู่ที่ 5 หมู่ที่และหมู่ที่ 1
  การปศุสัตว์
  ในพื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรจึงทำให้ การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจมีจำนวนน้อยคิดเป็นร้อยละ 5 สัตว์ที่เลี้ยง เช่น โค,กระบือ เป็นต้น
 
 
 


     
จำนวนประชากรทั้งหมด 4,497 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 2,178 คน คิดเป็นร้อยละ 48.43

หญิง จำนวน 2,319 คน คิดเป็นร้อยละ 51.57
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,481 ครัวเรือน
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านหัวแหลม 222 245 467 163  
2   บ้านโคกสลุด 140 153 293 67
  3   บ้านโคกสลุด 261 271 532 158  
4   บ้านวัดขวาง 218 244 462 143
  5   บ้านวัดขวาง 369 373 742 256  
6   บ้านวัดขวาง 155 165 320 109
  7   บ้านวัดขวาง 213 212 425 156  
8   บ้านหาดตะกู 134 136 270 86
  9   บ้านย่านโนนไพร 241 288 529 191  
10   บ้านขอนอ้าปาก 225 232 457 152
    รวม 2,178 2,319 4,497 1,481
 
ข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง (สำนักงานทะเบียน อำเภอบางกระทุ่ม)
ตรวจสอบแยกเป็นพื้นที่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
 

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-391-085
 

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10