กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
   
 
 
 
 
  ที่อยู่ : ถนนวัดขวาง - แม่เทียบ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
  โทรศัพท์ : 055-391-085
  โทรสาร : 055-391-008
  Website : www.banrailocal.go.th
  Email : banrai.bkt@gmail.com,
admin111@banrailocal.go.th