กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายสีนวล หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสลุด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำที่ตื้นเขินจากวัชพืชขวางทางน้ำและดินโคลนตกตะกอนนอนก้น หมู่ที่ ๕ บ้านวัดขวาง อบต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินผิวจราจรลูกรัง สายสีนวล หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสลุด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๐๘๔ พิษณุโลก หมายเลขพัสดุ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑ จำนวน ๓ รายการ โดยมีระยะไมล์ ๒๙๙,๗๖๙ กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(วัสดุไฟฟ้าสาธารณะ) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายจักรสาน หมู่ที่๖ บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเลียบคลองระบายน้ำชลประทานฝั่งขวา D.R.๒.๘ หมู่ที่ ๖ บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ซอยขุนเดช หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสลุด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายเลียบคลองระบายน้ำชลประทานฝั่งขวา D.R.๒.๘ หมู่ที่ ๖ บ้านวัดขวาง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ซอยขุนเดช หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสลุด ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9