หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้มีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

     มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นชอบให้จัดสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี โดยกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดการจัดกิจกรรมฯ ประจำปี 2562 ขึ้นทั่วประเทศ ในระหว่างวันที่ 7-14 มกราคม 2562 เพื่อเตรียมรับสภาวะความแห้งแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร
         องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จึงขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีจิตสำนึกและมีความตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัด มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบลและประชาชนทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 10.37 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 240 ท่าน