หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการพัฒนาเกษตกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) ประจำปี 2562  
 

เมื่อวันพุธ ที่ 3 เมษายน 2562 นางสาวพัชรี สิงห์สม ประมงอำเภอบางกระทุ่ม ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพชรบูรณ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Famer) ประจำปี 2562 หลักสูตร \\\"การสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร\\\" มีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจำนวน 30 ราย ( หมู่ 1 ตำบลโคกสลุด และหมู่ 7 ตำบลบ้านไร่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายประวัติ จันทร์ศรีรักษา อดีตประมงอำเภอ ปราชญ์ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมเป็น
วิทยากรให่้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 15.45 น. โดย คุณ สุรีวรรณ โตกำแพง

ผู้เข้าชม 56 ท่าน