กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ ประมวลผลจดหมายข่าวประจำเดือน ตุลาคม 2561  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 27 พ.ค. 2562 เวลา 09.46 น. โดย คุณ สุรีวรรณ โตกำแพง

ผู้เข้าชม 12 ท่าน