หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การจัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.บ้านไร่  
 

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของอบต.บ้านไร่

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ส.ค. 2562 เวลา 09.35 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 34 ท่าน