หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอบต.บ้านไร่ประจำปีงบประมาณ 2563  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของอบต.บ้านไร่ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยท่านสามารถเข้าตอบแบบสำรวจได้ตามช่องทางดังนี้
1. สแกนคิวอาโคด   (ด้านบน)
2. ช่องทางเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/go/iit/oboy42  

* หมายเหตุ
  1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในคือบุคลากรประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของอบต.บ้านไร่ ที่ปฏิบัติงานให้กับอบต.บ้านไร่ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2. ขอให้ท่านตอบแบบสำรวจ IIT ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม  2563

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 14.12 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 19 ท่าน

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-281-8338
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10