หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 
   
 
 

 
ประมวลภาพกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564  
 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สำนักปลัด อบต.บ้านไร่ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564 มีกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่  จำนวน  40  คน    
มีกิจกรรมการ
                 - รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน” โดย พระครูพิพิชญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไพรสุวรรณ
- รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
โดย ส.อ.สมพงษ์  ปัทมะรีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
               - รับฟังการบรรยาย หัวข้อ “ธรรมาภิบาลในการทำงาน”                             โดย นายประทีป   พิมพ์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

       โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  
        ๑.  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ได้มีหลักการและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม  
        ๒.  เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ให้มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๓.  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน บนรากฐานแห่งจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา
๔.  ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รู้จักการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยใช้หลักธรรมอย่างมีความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์สิทธิและหน้าที่ของตน บนรากฐานแห่งจริยธรรมทางพระพุทธศาสนา
๕.  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักคุณค่าของการทำงาน


 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 10.37 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/33

ลำดับภาพที่ 2/33

ลำดับภาพที่ 3/33

ลำดับภาพที่ 4/33

ลำดับภาพที่ 5/33

ลำดับภาพที่ 6/33

ลำดับภาพที่ 7/33

ลำดับภาพที่ 8/33

ลำดับภาพที่ 9/33

ลำดับภาพที่ 10/33

ลำดับภาพที่ 11/33

ลำดับภาพที่ 12/33

ลำดับภาพที่ 13/33

ลำดับภาพที่ 14/33

ลำดับภาพที่ 15/33

ลำดับภาพที่ 16/33

ลำดับภาพที่ 17/33

ลำดับภาพที่ 18/33

ลำดับภาพที่ 19/33

ลำดับภาพที่ 20/33

ลำดับภาพที่ 21/33

ลำดับภาพที่ 22/33

ลำดับภาพที่ 23/33

ลำดับภาพที่ 24/33

ลำดับภาพที่ 25/33

ลำดับภาพที่ 26/33

ลำดับภาพที่ 27/33

ลำดับภาพที่ 28/33

ลำดับภาพที่ 29/33

ลำดับภาพที่ 30/33

ลำดับภาพที่ 31/33

ลำดับภาพที่ 32/33

ลำดับภาพที่ 33/33
<<
>>
X
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-391-085
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10