กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
   
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน ภายในตำบลบ้านไร่ 2562  
 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ นำโดยนายประมวล  พึ่งศรีศัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ จัดทำโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน ภายในตำบลบ้านไร่ ประจำปี 2562 ณ สนามหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 15.27 น. โดย คุณ สุรีวรรณ โตกำแพง

ผู้เข้าชม 19 ท่าน