หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1   3 ต.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1    3 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   3 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2563   8 ต.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   8 ต.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    2 ต.ค. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562    19 ก.ย. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง แสดงตนตรวจสอบสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้เอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   11 ก.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประมวลผลภาพจดหมายข่าวประจำเดือน มิถุนายน 2562   8 ส.ค. 2562 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประมวลผลภาพจดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2562   8 ส.ค. 2562 15
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8