หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง กำหนดจำนวนวันลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 11 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศ นโยบายการต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ [ 19 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2      3