หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อบต.บ้านไร่ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ [ 24 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)