หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือวินัย อบต. [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต. [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
คู่มือเบี้ยยังชีพ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
คู่มือทะเบียนประวัติ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานครู [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)     2