หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คู่มือวินัย อบต. [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
คู่มือปฏิบัติงาน อบต. [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านธุรการ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือเบี้ยยังชีพ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
คู่มือทะเบียนประวัติ [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือจัดซื้อจัดจ้างแบบเจาะจง [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานครู [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2