หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี (สขร.)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน พฤษภาคม 2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2562 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2561 [ 13 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)     2