หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
   
 
   
 
ข้อบัญญัิติ6. รายงานงบประมาณรายจ่าย [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 85  
 
ข้อบัญญัติ 3. บันทึกหลักการและเหตุผล [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 81  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
  (1)