กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
   
 
   
 
ข้อบัญญัิติ6. รายงานงบประมาณรายจ่าย [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 76  
 
ข้อบัญญัติ 3. บันทึกหลักการและเหตุผล [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 23 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
  (1)