หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254 [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 11 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชกฤษฎีกา เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสวการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-281-8338
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10