หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


ส.อ.สมพงษ์ ปัทมะรีย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายไพศาล แคดำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายองอาจ กำแพงทองคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวนันท์นภัสร รักษาสัตย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวปัณณิกา ขำแก้ว
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวเพ็ญจันทร์ ศรีปาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุรีวรรณ โตกำแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางดวงเดือน สุดสลุด
คนงาน