หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


ส.อ.สมพงษ์ ปัทมะรีย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายไพศาล แคดำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายวาทิตย์ รสเผือก
พนักงานขับรถยนต์


นายสมยศ ลือเฟื่อง
นักการ


นางสาวนิตยา บวบนา
คนงาน(งานสวัสดิการสังคมฯ)


นายเทพฤทธิ์ พึ่งศรัศัย