หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


ส.อ.สมพงษ์ ปัทมะรีย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสมใจ เงินกลั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชลภัสสรณ์ คำชนแดน
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


นางฉัยลัย โตกำแพง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาววิมล พึ่งสลุด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางธนาภรณ์ ศรีน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวเนาวรัตน์ ช้างแจ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ