หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


ส.อ.สมพงษ์ ปัทมะรีย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นายมณเฑียร อ่ำพูล
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุวิทย์ เพ็งเมืองนนท์
นายช่างโยธาชำนาญงาน


นางสุดาวรรณ ปานแย้ม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายปรีชา แก้วศรีทอง
คนงาน


นายวีระ ดีอินทร์
คนงานเครื่องสูบน้ำ