องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านไร่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 
 

การก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนนท่อระบายน้ำ

การพัฒนาซ่อมแซม/ติดตั้งสัญญาณจราจรที่มีในความรับผิดชอบ ให้ครอบคุมพื้นที่เสี่ยงและพร้อมใช้งาน

การขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายเขตประปาสำหรับอุปโภคบริโภครองรับการใช้ประโยชน์ ของประชาชน
 
 

สนับสนุนการพัฒนารายได้ การอบรม ให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ และการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพ

การบริหารจัดการเพื่อผลผลิตทางการเกษตร/ก่อสร้าง/ปรับปรุง/พัฒนา แหล่งน้ำเพี่อการเกษตร
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและกีฬาทุกช่วงวัยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอด รูปแบบตามความสนใจ

ปรับปรุงอาคารอนุบาล 3 ขวบ

ส่งเสริมสวัสดิการนักเรียน สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนให้ เพียงพอและทันสมัยต่อการเรียนรู้
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มูลฝอย

การพัฒนาและอนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์
 
 

การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 
 

การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

การป้องกันภัยและบรรเทาสาธารภัยรักษาความสงบเรียบร้อย

ก่อสร้างและปรับปรุงที่หอประชุม

ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
 
 

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงานของบุคคลกรให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน

พัฒนาศักยภาพ พนักงาน ลูกจ้าง ข้าราชการการเมือง
 
 

พัฒนาพื้นฟู ปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งทางวัฒนธรรม และจัดหาแหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ

สนับสนุนการจัดระเบียบ การจัดระเบียบพื้นที่ และปรับภูมิทัศน์แหล่งท่อง เที่ยวให้มีมาตรฐาน
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-391-085
 

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10